Mediere litigii civile

Litigiile civile și familiale pot fi și se recomandă să fie soluționate prin intermediul medierii.

Pot fi supuse medierii aproape toate litigiile civile care fi examinare în instanța de judecată şi în care părțile pot dispune liber prin tranzacție.

Medierea în litigiile civile și familiale pot avea loc în afara procesului judiciar sau arbitral, precum și în cadrul procesului judiciar sau arbitral, sau după emiterea hotărârilor - adică în faza de executare.

Astfel, pot fi obiect al medierii și al tranzacțiilor de împăcare litigii cu privire la restituirea datoriilor, litigiilor privind plata despăgubirilor, litigiile dintre vecini.

În sfera familială, pot fi supuse medierii neînțelegerile dintre soți privind continuarea căsătoriei, exercitarea drepturilor şi obligațiilor părintești, stabilirea domiciliului copiilor, întreținerea copiilor şi a altor membri ai familiei inapți de muncă, precum şi orice alte neînțelegeri ce apar în raporturile familiale.

În general, medierea este una din cele mai eficiente modalități de rezolvare a conflictelor, deoarece:

— permite păstrarea bunelor relații între persoane;

— permite păstrarea confidențialității unor informații delicate (hotărârile judecătorești sunt publice),

— implică costuri mult mai reduse (permite chiar recuperarea unor cheltuieli deja efectuate, cum ar fi taxa de stat).

 

Prin urmare, încheind un acord de mediere și o tranzacție de împăcare, poate fi evitat un litigiu de lungă durată sau încheiat unul existent, iar companiile își pot folosi timpul si resursele umane și financiare la dezvoltarea afacerilor și nu pentru procese lungi si costisitoare.

De asemenea, conținutul unei tranzacția de împăcare semnată în procesul de mediere în faza prejudiciară, în caz de neexecutare poate fi confirmat de instanță fără taxă de stat, doar în 15 zile și fără participarea părților. După confirmarea de către instanța de judecată devine titlu executoriu.

Strâns legată de medierea comercială este și medierea litigii lor de muncă, deoarece aduc aceleași avantaje pentru companie.

Dacă sunteți interesat de o mediere civilă sau familială, solicitați o consultație gratuită completând forma de mai jos:

Contact Us