Mediere în cauze penale

În domeniul penal, medierea poate să vizeze latura civilă dar la latura penală a unor litigii de natură penală.

Deși poartă un caracter specific, medierea în litigiile penale este posibilă și chiar recomandată.

Medierea penală este posibilă în cazul infracțiunilor pentru care este necesara plângerea prealabila sau pentru care este posibila împăcarea.

Astfel, o persoană care a săvârșit o infracțiune, în rezultatul medierii poate reduce sau chiar evita pedeapsa penală.

De exemplu, unde din condițiile de suspendare condiționată a pedepse penale este achitarea integrală a prejudiciului.

În unele cazuri, pentru infracțiuni ușoare și mai puțin grave, iar în cazul minorilor - şi pentru o infracțiune gravă, împăcarea făptuitorului cu partea vătămată poate duce la încetarea urmării penale și înlăturarea răspunderii penale.

La rândul ei, partea vătămată poate obține în urma medierii o satisfacției echitabilă și înlăturarea consecințelor infracțiunii.

În general, medierea penala se bazează, în mod preponderent, pe dialogul dintre partea vîtmată și făptuitor și reprezintă exemplul perfect al justiției restaurative

Dacă sunteți interesat de o mediere în materie penală, solicitați o consultație gratuită completînd forma de mai jos:

Contact Us