Mediere comercială și de muncă

Litigiile comerciale pot fi soluționate prin intermediul medierii comerciale și reprezintă un mecanism alternativ față de instanțele de judecată și de arbitraj.

Pot fi supuse medierii comerciale litigiile care nu au ajuns să fie examinate în instanță sau arbitraj, care sunt în instanța de judecată sau arbitraj sau după emiterea hotărârilor - adică în faza de executare.

Medierea comercială este una din cele mai eficiente modalități de rezolvare a conflictelor, deoarece:

— permite păstrarea relațiilor de afaceri,

— permite păstrarea confidențialității (hotărârile judecătorești sunt publice),

— permite păstrarea relațiilor de afaceri,

 

Prin urmare, încheind un acord de mediere și o tranzacție de împăcare, poate fi evitat un litigiu de lungă durată sau încheiat unul existent, iar companiile își pot folosi timpul si resursele umane și financiare la dezvoltarea afacerilor și nu pentru procese lungi si costisitoare.

De asemenea, conținutul unei tranzacția de împăcare semnată în procesul de mediere în faza prejudiciară, în caz de neexecutare poate fi confirmat de instanță fără taxă de stat, doar în 15 zile și fără participarea părților. După confirmarea de către instanța de judecată devine titlu executoriu.

Strâns legată de medierea comercială este și medierea litigii lor de muncă, deoarece aduc aceleași avantaje pentru companie.

Potrivit Legii cu privire la mediere pot fi supuse medierii următoarele litigii de muncă:

— ce ţin de plata despăgubirilor,

— privind încheierea, executarea, modificarea, suspendarea, încetarea şi nulitatea contractului individual de muncă,

— conflictele colective de muncă.

Dacă sunteți interesat de o mediere comercială sau de muncă, solicitați o consultație gratuită completând forma de mai jos:

Contact Us